Cloudy Pages

Cloudy Pages

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky a projevili zájem o naše služby/produkty. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady GDPR popisují, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje, když odešlete svůj e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

2. Správce údajů

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím e-mailového formuláře na těchto webových stránkách je společnost Cloudy Pages („my“, „nás“, „naše“).

3. Údaje, které shromažďujeme

Když odešlete svůj e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Emailová adresa
4. Účel shromažďování údajů

Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme prostřednictvím kontaktního formuláře, abychom mohli reagovat na vaše dotazy, poskytnout vám požadované informace.

5. Právní základ pro zpracování údajů

Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je:

  • Váš souhlas, který poskytujete dobrovolným odesláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře.
6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách nebo po dobu vyžadovanou zákonem. Pokud si přejete požádat o odstranění svých osobních údajů z našich záznamů, kontaktujte nás prosím pomocí informací uvedených v části 10 těchto zásad.

7. Sdílení a přenos dat

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je jinak nepředáváme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy je to nezbytné k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách.

8. Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme vážně. Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

9. Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

  • Máte právo být informováni o údajích, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme (tyto zásady poskytují tyto informace).
  • Právo na přístup k vašim osobním údajům a právo vyžádat si jejich kopie.
  • Právo na opravu případných nepřesností ve vašich osobních údajích.
  • Právo na vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
  • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů, které vám umožní získat a znovu použít vaše osobní údaje pro vaše účely.
  • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
  • Práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním a profilováním.

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv nebo máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím informací uvedených v oddíle 10 těchto zásad.

10. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo žádosti týkající se těchto zásad GDPR nebo vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese:

Cloudy Pages

Libušina 538/5

Mariánské Lázně, Česká republika, 353 01

info@cloudypages.cz

+420 723 654 354

11. Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady GDPR můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech při zpracování osobních údajů nebo v právních požadavcích. Veškeré aktualizace budou zveřejněny na této stránce a datum účinnosti bude odpovídajícím způsobem upraveno.

Odesláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách potvrzujete, že jste si tyto Zásady GDPR přečetli, porozuměli jim a souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, jak je zde popsáno.

Tyto zásady jsou účinné od: 25.07.2023